พุทธวจน: เสียง

คิดดีคลีนิคปี 59-60


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01. รัก ศรัทธา ตถาคต เพื่อความเป็นอริยะ 0 3014 PLAY MP3
02. มารู้จัก ธรรมกถึก 0 1920 PLAY MP3
03. นิวรณ์ ๕ 0 1815 PLAY MP3
04. สังโยชน์ (เครื่องร้อยรัดจิต) 0 1770 PLAY MP3
05. ลำดับการเปิดธรรมอนาคามี 0 1499 PLAY MP3
06. กาม ตามพุทธวจน 0 1489 PLAY MP3
07. วิถีชีวิตสู่ความเป็นอริยะ๑ 0 1483 PLAY MP3
08. วิถีชีวิตสู่ความเป็นอริยะ ๒ 0 1437 PLAY MP3
09. ศีลปาติโมกข์๑ 0 1543 PLAY MP3
10. ศีลปาติโมกข์๒ 0 1343 PLAY MP3
11. ศีลปาติโมกข์๓ 0 1382 PLAY MP3
12. ศีลปาติโมกข์๔ 0 1450 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง