พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย สัตว์
  13 ทำอย่างไรจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของ สัตตานัง

 2. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี
  ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

 4. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  13_06-พอจ.ตอบคำถามการทำสมาธิ161220_001

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  109-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  20 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  73 - เรื่องที่-69 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 12

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  86 - เรื่องที่-81 ผลของการเจริญเมตตา

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  26-ศีลที่เป็นอกุศลคือ การเลี้ยงชีพชั่ว

 10. สุคตวินโย
  18.มายาเครื่องกลับใจ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้