พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  1 - บทนำสาธยายธรรม

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  47 - ชมรมธรรมปรีดา 2011-03-14

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  39 - ชมรมคนรู้ใจ 2011-12-14

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  53 - จันทรารีสอร์ท006 2012-11-15

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ภรรยา7จำพวก

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้