พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  133-เมื่อ เธอ ไม่มี

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่สอง)

 4. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  21 สัมมาทิฏฐิ

 5. ธรรมบรรยาย สัตว์
  11 วิญญาน สัตตานัง และอัตภาพของสัตตานัง

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  508-อาการแห่งบุคคลผู้หลุดพ้น

 7. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  20 กฎธรรมชาติกับทารก

 8. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา

 9. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ม.ค. 2554

 10. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้