พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  12 พุทธวจนบรรยาย ความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  60 - เรื่องที่-56 การวางจิตเมื่อให้ทาน

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  12 - ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  22 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

 6. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่า ไม่ใช่มิตร

 8. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 22

 9. Easy Paths for attaining Nibbana Read by Jerry Watson(UK)
  The Suitable Way for Attaining Nibbana (2nd Sutta)

 10. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  08 วิธีสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้