พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  34 - บริษัท ปอร์ติโก้ พอร์เพอร์ตี้ 2012-07-04

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  59 - สำนักพิธีการและเลขานุการทำเนียบรัฐบาล 2011-05-20

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  84 - เรื่องที่-79 สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

 5. ยุวพุทธ ๑ (ปี๕๐)
  13-ไขปัญหาธรรม พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 16-07-50 บ่าย

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  03 ทุกขอริยสัจ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  5 - อานาปานสติ

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  03 - อานาปานสติ-๑

 9. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ปี ๕๔
  ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 25 ม.ค. 2554 ยุวพุทธิกสมาคม

 10. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๓๑. อริยญายธรรม คือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้