พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  60 - เรื่องที่-56 การวางจิตเมื่อให้ทาน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  32 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนการตรัสรู้

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  12 - ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  49-เทวดาไหว้ใคร

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่า ไม่ใช่มิตร

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  26 ถ้าเกิดในทุกข์คติแล้วยากที่จะกลับเป็นมนุษย์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้