พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนยามเช้า
  พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 ส.ค. 2554

 2. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  043-กายนี้ เป็น กรรมเก่า

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  20 - คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  การบวชที่ไร้ประโยชน์

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28

 7. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  12.ชัดเจนเรื่องของจิต มโน วิญญาณ การเข้าถึงความไม่ตายนิพพานเช้าเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

 8. พุทธวจนยามเช้า
  พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10 ส.ค. 2554

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  070-ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่า ไม่ใช่มิตร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้