พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  52 - จันทรารีสอร์ท004 2012-11-14

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  62 - สำนักงานกรมที่ดิน 2014-04-04

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  4 - บทสวดอริมรรค ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อม

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  1 - บทนำสาธยายธรรม

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วาจาของสะใภ้ใหม่

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วิธีดับกรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้