พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  59 - สำนักพิธีการและเลขานุการทำเนียบรัฐบาล 2011-05-20

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  34 - บริษัท ปอร์ติโก้ พอร์เพอร์ตี้ 2012-07-04

 4. พุทธวจนยามเช้า
  พุทธวจนบรรยาย วันที่ 30 ก.ย. 2554

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  49 - ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  45 - ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  12 - โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  35 - ข้อปฎิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม.mp3

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  62 - เรื่องที่-58 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 1

 10. พุทธวจน ฉบับ ๑-๑๐
  พุทธวจน ฉบับ ๕ แก้กรรม ?

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้