พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :021-อานาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้า


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 0 5991 PLAY MP3
002-อานิสงส์แห่งอานาปานสติ 7 ประการ 0 3635 PLAY MP3
003-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 3131 PLAY MP3
004-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ (อีกสูตรหนึ่ง) 0 2189 PLAY MP3
005-การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร) 0 1929 PLAY MP3
006-เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ 0 1889 PLAY MP3
007-อานาปานสติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน 0 1740 PLAY MP3
008-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ 0 1797 PLAY MP3
009-อานาปานสติสมาธิสามารถกำจัดเสียได้ซึ่งอนุสัย 0 1766 PLAY MP3
010-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกล 0 1653 PLAY MP3
011-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ 0 1656 PLAY MP3
012-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 1) 0 1744 PLAY MP3
013-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ 0 1633 PLAY MP3
014-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 2) 0 1483 PLAY MP3
015-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ (อีกสูตรหนึ่ง) 0 1526 PLAY MP3
016-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 1407 PLAY MP3
017-อานาปานสติเป็นสุขวิหาร ระงับได้ซึ่งอกุศล 0 1478 PLAY MP3
018-อานาปานสติสามารถกำจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทาง 0 1366 PLAY MP3
019-อานาปานสติละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่าน 0 1346 PLAY MP3
020-อานาปานสติละเสียได้ซึ่งความคับแค้น.mp3 0 1363 PLAY MP3
021-อานาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้า 0 1358 PLAY MP3
022-เจริญอานาปานสติความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายและจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้ 0 1308 PLAY MP3
023-เจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสียชีวิต 0 1353 PLAY MP3
024-ธรรมเป็นเครื่องถอนอัสมิมานะในปัจจุบัน 0 1287 PLAY MP3
025-วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด 0 1260 PLAY MP3
026-สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ 0 1513 PLAY MP3
027-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา 0 1294 PLAY MP3
028-นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง 0 1186 PLAY MP3
029-นิวรณ์-ข้าศึกแห่งสมาธิ 0 1216 PLAY MP3
030-ข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานสี่ 0 1239 PLAY MP3
031-เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นานภายหลังพุทธปรินิพพาน 0 1189 PLAY MP3
032-อานิสงส์แห่งกายคตาสติ 0 1448 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง