พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน เพื่อความสามัคคี


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 สังฆราชี สังฆเภท ตามพุทธบัญญัติ 0 996 PLAY MP3
02 เหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและสังฆสามัคคี 0 835 PLAY MP3
03 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป 0 714 PLAY MP3
04 ตถาคตภาษิตา สอดรับไม่ขัดแย้งกัน 0 753 PLAY MP3
05 เหตุแห่งความแตกแยก เนื่องด้วยความอิจฉาและตระหนี่ 0 775 PLAY MP3
06 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 มิ.ย. 2554 0 726 PLAY MP3
07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่ 0 700 PLAY MP3
08 วิธีสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน 0 771 PLAY MP3
09 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ก.พ. 2557 0 712 PLAY MP3
10 สังฆสามัคคี ตามพุทธบัญญัติ 0 656 PLAY MP3
11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557 0 656 PLAY MP3
12 พุทธวจนบรรยาย ความรักความสามัคคีภายในองค์กร 0 754 PLAY MP3
13 พุทธวจน ปฐมธรรม เรื่อง เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 0 706 PLAY MP3
14 พุทธวจนบรรยาย คิดดีคลินิก 26 ต.ค. 2557 0 816 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง