พุทธวจน: เสียง

คอร์สวัดนาฯสัปปายะ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01_02-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติผู้ใหม่ถึงชั้นกลาง250759 0 4949 PLAY MP3
02_03-กายคตาสติ 160810_002_01 0 2923 PLAY MP3
03_03-จิตไม่ใช่ของเรา160808_003 0 2712 PLAY MP3
04_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160809_001 0 2599 PLAY MP3
05_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160809_002 0 2035 PLAY MP3
06_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160810_003 0 1815 PLAY MP3
07_04-พอจ.ตอบคำถามผู้ปฏิบัติ ชั้นกลาง150923_001-11.00_01 0 2074 PLAY MP3
08_04-มหากัมมวิภังค์(สมิทธิ-ปริพาชก)21-23 กย 2559 0 1747 PLAY MP3
09_05-กรรมและพอจ.ตอบคำถามผู้ใหม่5-161129_003 0 2233 PLAY MP3
10_05-พอจ.ตอบคำถามการเห็นเกิดดับ5-161129_002 0 1838 PLAY MP3
11_05-วิตกวิจารขณะทำสมาธิ ใคร่ครวญธรรม วิญญาณเกิดดับ(ผู้ใหม่)5-161130_001 0 2024 PLAY MP3
12_05-สัตตานัง-จิต-ภพ และ พอจ.ตอบคำถาม 5-161128_007 0 2145 PLAY MP3
13_06-พอจ.ตอบคำถามการทำสมาธิ161220_001 0 1756 PLAY MP3
14_06-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติและทั่วไป161219_004 0 1568 PLAY MP3
15_06-พอจ.ตอบคำถามและแสดงธรรมปาฏิปุคคลิก๑๔ 161220_002 0 1862 PLAY MP3
16_06-ม้าอาชาไนย-ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ และพอจ.ตอบคำถาม 161221_003 0 1704 PLAY MP3
17_07-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ 170131_002 0 1643 PLAY MP3
18_10-วิญญาณ แก่นแท้การฝึกสมาธิ และตอบคำถามผู้ปฏิบัติ600424_002 0 1736 PLAY MP3
19_A1 06_ถวายทานแบบเผดียงสงฆ์ (Full)06-161220_002 0 1437 PLAY MP3
20_A2-A3 06_สติ สัมปชัญญะ06-161220_003 0 1452 PLAY MP3
21_A4 สุคตวินโย 11-29052560 0 1841 PLAY MP3
22_EP 1_นิพพานเป็นอนัตตาหรือไม่(สัปปายะ 200960_1) 0 1555 PLAY MP3
23_EP 2 ถามตอบลำดับอนาคามี 15-26092560 0 2363 PLAY MP3
24_EP 3สัญญา10ประการ 100660 SappayaEP3 0 1699 PLAY MP3
25_EP 4 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 9-27-29 มีค 2560 0 1629 PLAY MP3
26_EP 5 อนัตตาคืออะไร 13ตค60 0 1456 PLAY MP3
27_EP 6 อานาปานสติและเหตุแห่งการได้ภพที่แตกต่าง 16 วันที่24 ตุลาคม 2560(ผู้ใหม่)_1 0 1679 PLAY MP3
28_EP 7 ผัคคุณสูตรกับการได้ภพที่แตกต่าง 16 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 0 1591 PLAY MP3
29_EP 8 สังขตะ อสังขตะ การเกิดดับของจิต 12 -25062560 0 1756 PLAY MP3
30_EP 9 สังขารในสายปฏิจจสมุปบาท สัปปายะ13_26 กค 2560 0 1541 PLAY MP3
31_EP 10 หลักการภาวนา 11-29052560 0 1745 PLAY MP3
32_EP 11 พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติอานาปานสติ 19 21-23 กพ 2561 0 1541 PLAY MP3
33_EP 12 อุปมาต้นทองกาว 19 21-23 กพ 2561 0 1622 PLAY MP3
34_EP 13 ความคิดทุกอย่างเป็นกรรมหมดหรือไม่ 20 21-23 มีค 61 0 1621 PLAY MP3
35_เนตัง ม ม100660 Sappaya 0 1955 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง