พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


กำลังฟัง :521226_538


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 3066 PLAY MP3
520905_337 1106 2037 PLAY MP3
520912_343 1033 1527 PLAY MP3
520919_349 1059 1529 PLAY MP3
520926_362 1019 1339 PLAY MP3
521031_452 991 1202 PLAY MP3
521107_469 1020 1241 PLAY MP3
521205_510 1106 1262 PLAY MP3
521212_526 998 1225 PLAY MP3
521219_530 1001 1166 PLAY MP3
521226_538 1044 1115 PLAY MP3
530116_559 961 1042 PLAY MP3
530130_564 1038 1033 PLAY MP3
530213_573 974 1178 PLAY MP3
530220_580 959 1001 PLAY MP3
530306_585 978 1033 PLAY MP3
530403_615 1027 1041 PLAY MP3
530410_626 986 1064 PLAY MP3
530417_631 961 1036 PLAY MP3
530424_636 1007 1099 PLAY MP3
530501_644 943 1071 PLAY MP3
530508_646 948 1003 PLAY MP3
530515_651 889 1032 PLAY MP3
530529_654 978 1503 PLAY MP3
530605_665 960 1017 PLAY MP3
530612_667 984 1008 PLAY MP3
530619_676 978 960 PLAY MP3
530626_690 960 997 PLAY MP3
530703_779 1009 1137 PLAY MP3
530710_790 938 1011 PLAY MP3
530717_799 952 1096 PLAY MP3
530724_805 978 986 PLAY MP3
530731_811 985 1069 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง