พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


กำลังฟัง :521226_538


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 2968 PLAY MP3
520905_337 1106 1946 PLAY MP3
520912_343 1033 1436 PLAY MP3
520919_349 1059 1432 PLAY MP3
520926_362 1019 1253 PLAY MP3
521031_452 991 1126 PLAY MP3
521107_469 1020 1165 PLAY MP3
521205_510 1106 1176 PLAY MP3
521212_526 998 1135 PLAY MP3
521219_530 1001 1101 PLAY MP3
521226_538 1044 1046 PLAY MP3
530116_559 961 977 PLAY MP3
530130_564 1038 965 PLAY MP3
530213_573 974 1111 PLAY MP3
530220_580 959 935 PLAY MP3
530306_585 978 964 PLAY MP3
530403_615 1027 973 PLAY MP3
530410_626 986 995 PLAY MP3
530417_631 961 962 PLAY MP3
530424_636 1007 1018 PLAY MP3
530501_644 943 975 PLAY MP3
530508_646 948 909 PLAY MP3
530515_651 889 952 PLAY MP3
530529_654 978 1422 PLAY MP3
530605_665 960 919 PLAY MP3
530612_667 984 910 PLAY MP3
530619_676 978 878 PLAY MP3
530626_690 960 916 PLAY MP3
530703_779 1009 1043 PLAY MP3
530710_790 938 941 PLAY MP3
530717_799 952 1025 PLAY MP3
530724_805 978 914 PLAY MP3
530731_811 985 995 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง