พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


กำลังฟัง :521226_538


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 3018 PLAY MP3
520905_337 1106 1999 PLAY MP3
520912_343 1033 1486 PLAY MP3
520919_349 1059 1480 PLAY MP3
520926_362 1019 1292 PLAY MP3
521031_452 991 1170 PLAY MP3
521107_469 1020 1208 PLAY MP3
521205_510 1106 1218 PLAY MP3
521212_526 998 1178 PLAY MP3
521219_530 1001 1142 PLAY MP3
521226_538 1044 1091 PLAY MP3
530116_559 961 1019 PLAY MP3
530130_564 1038 1007 PLAY MP3
530213_573 974 1153 PLAY MP3
530220_580 959 976 PLAY MP3
530306_585 978 1008 PLAY MP3
530403_615 1027 1017 PLAY MP3
530410_626 986 1040 PLAY MP3
530417_631 961 1013 PLAY MP3
530424_636 1007 1065 PLAY MP3
530501_644 943 1024 PLAY MP3
530508_646 948 956 PLAY MP3
530515_651 889 998 PLAY MP3
530529_654 978 1468 PLAY MP3
530605_665 960 964 PLAY MP3
530612_667 984 957 PLAY MP3
530619_676 978 927 PLAY MP3
530626_690 960 964 PLAY MP3
530703_779 1009 1090 PLAY MP3
530710_790 938 987 PLAY MP3
530717_799 952 1072 PLAY MP3
530724_805 978 960 PLAY MP3
530731_811 985 1043 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง