พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


กำลังฟัง :520919_349


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 2951 PLAY MP3
520905_337 1106 1929 PLAY MP3
520912_343 1033 1425 PLAY MP3
520919_349 1059 1417 PLAY MP3
520926_362 1019 1242 PLAY MP3
521031_452 991 1115 PLAY MP3
521107_469 1020 1149 PLAY MP3
521205_510 1106 1166 PLAY MP3
521212_526 998 1124 PLAY MP3
521219_530 1001 1090 PLAY MP3
521226_538 1044 1031 PLAY MP3
530116_559 961 965 PLAY MP3
530130_564 1038 954 PLAY MP3
530213_573 974 1100 PLAY MP3
530220_580 959 924 PLAY MP3
530306_585 978 952 PLAY MP3
530403_615 1027 959 PLAY MP3
530410_626 986 979 PLAY MP3
530417_631 961 945 PLAY MP3
530424_636 1007 1003 PLAY MP3
530501_644 943 963 PLAY MP3
530508_646 948 895 PLAY MP3
530515_651 889 939 PLAY MP3
530529_654 978 1408 PLAY MP3
530605_665 960 904 PLAY MP3
530612_667 984 897 PLAY MP3
530619_676 978 863 PLAY MP3
530626_690 960 901 PLAY MP3
530703_779 1009 1029 PLAY MP3
530710_790 938 924 PLAY MP3
530717_799 952 1011 PLAY MP3
530724_805 978 901 PLAY MP3
530731_811 985 982 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง