พุทธวจน: เสียง

สุตตะ คิดดีคลีนิค


กำลังฟัง :031.พระสูตรหลังฉัน 05-06-59


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001.สาธยายพระสูตร 0 4342 PLAY MP3
002.ช่วงสัชฌายะพระสูตร โดยภิกขุ 12 รูปจากวัดนาป่าพง งาน รัก ศรัทธา ตถาคต ๒๕๕๙ 0 2630 PLAY MP3
003.พระสูตรหลังฉัน 04-01-59 0 2043 PLAY MP3
004.พระสูตรหลังฉัน 04-02-59 0 1623 PLAY MP3
005.พระสูตรหลังฉัน 04-03-59 0 1507 PLAY MP3
006.พระสูตรหลังฉัน 04-04-59 0 1526 PLAY MP3
007.พระสูตรหลังฉัน 04-05-59 0 1497 PLAY MP3
008.พระสูตรหลังฉัน 04-07-59 0 1482 PLAY MP3
009.พระสูตรหลังฉัน 04-08-59 0 1401 PLAY MP3
010.พระสูตรหลังฉัน 04-09-59 0 1357 PLAY MP3
011.พระสูตรหลังฉัน 04-10-59 0 1445 PLAY MP3
012.พระสูตรหลังฉัน 04-12-59 0 1372 PLAY MP3
013.พระสูตรหลังฉัน 04-13-59 0 1425 PLAY MP3
014.พระสูตรหลังฉัน 04-14-59 0 1431 PLAY MP3
015.พระสูตรหลังฉัน 04-15-59 0 1428 PLAY MP3
016.พระสูตรหลังฉัน 04-16-59 0 1337 PLAY MP3
017.พระสูตรหลังฉัน 04-17-59 0 1372 PLAY MP3
018.พระสูตรหลังฉัน 04-18-59 0 1265 PLAY MP3
019.พระสูตรหลังฉัน 04-20-59 0 1309 PLAY MP3
020.พระสูตรหลังฉัน 04-21-59 0 1284 PLAY MP3
021.พระสูตรหลังฉัน 04-22-59 0 1245 PLAY MP3
022.พระสูตรหลังฉัน 04-23-59 0 1331 PLAY MP3
023.พระสูตรหลังฉัน 04-25-59 0 1318 PLAY MP3
024.พระสูตรหลังฉัน 04-26-59 0 1290 PLAY MP3
025.พระสูตรหลังฉัน 04-28-59 0 1265 PLAY MP3
026.พระสูตรหลังฉัน 04-29-59 0 1296 PLAY MP3
027.พระสูตรหลังฉัน 05-02-59 0 1182 PLAY MP3
028.พระสูตรหลังฉัน 05-03-59 0 1230 PLAY MP3
029.พระสูตรหลังฉัน 05-04-59 0 1286 PLAY MP3
030.พระสูตรหลังฉัน 05-05-59 0 1205 PLAY MP3
031.พระสูตรหลังฉัน 05-06-59 0 1244 PLAY MP3
032.พระสูตรหลังฉัน 05-07-59 0 1177 PLAY MP3
033.พระสูตรหลังฉัน 05-08-59 0 1187 PLAY MP3
034.พระสูตรหลังฉัน 05-10-59 0 1240 PLAY MP3
035.พระสูตรหลังฉัน 05-11-59 0 1177 PLAY MP3
036.พระสูตรหลังฉัน 05-12-59 0 1256 PLAY MP3
037.พระสูตรหลังฉัน 05-13-59 0 1229 PLAY MP3
038.พระสูตรหลังฉัน 05-14-59 0 1205 PLAY MP3
039.พระสูตรหลังฉัน 05-15-59 0 1137 PLAY MP3
040.พระสูตรหลังฉัน 05-18-59 0 1182 PLAY MP3
041.พระสูตรหลังฉัน 05-19-59 0 1196 PLAY MP3
042.พระสูตรหลังฉัน 05-21-59 0 1241 PLAY MP3
043.พระสูตรหลังฉัน 05-22-59 0 1156 PLAY MP3
044.พระสูตรหลังฉัน 05-23-59 0 1311 PLAY MP3
045.พระสูตรหลังฉัน 05-24-59 0 1218 PLAY MP3
046.พระสูตรหลังฉัน 05-26-59 0 1179 PLAY MP3
047.พระสูตรหลังฉัน 05-27-59 0 1137 PLAY MP3
048.พระสูตรหลังฉัน 05-28-59 0 1142 PLAY MP3
049.พระสูตรหลังฉัน 05-29-59 0 1155 PLAY MP3
050.พระสูตรหลังฉัน 05-30-59 0 1237 PLAY MP3
051.พระสูตรหลังฉัน 05-31-59 0 1179 PLAY MP3
055.สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2559 0 1333 PLAY MP3
056.โสดาบัน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล คืออะไร 0 1387 PLAY MP3
057.วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลต้องทำอย่างไรในชาตินี้ 0 1391 PLAY MP3
058.เรื่องคุณธรรมของโสดาบัน 0 1379 PLAY MP3
059.พุทธวจน ให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคล 0 1285 PLAY MP3
060.พุทธวจน ฆราวาสอยู่ครองเรือนเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ 0 1324 PLAY MP3
061.พุทธวจน คุณสมบัติโสดาบันและเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นโสดาบัน 0 1245 PLAY MP3
062.พุทธวจน กำลังของพระโสดาบัน 0 1273 PLAY MP3
063.พุทธวจน โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ประการ 0 1208 PLAY MP3
064.พุทธวจน อะไรเป็นเกณฑ์วัดความเป็นสกทาคามี อนาคามี 0 1432 PLAY MP3
065.พุทธวจน อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ 0 1342 PLAY MP3
066.พุทธวจน นัยของสกทาคามีเป็นอย่างไร 0 1224 PLAY MP3
067.พุทธวจน แง่มุมต่างๆเพื่อความเป็นโสดาบัน 0 1207 PLAY MP3
068.พุทธวจน faq โสดาบัน เห็นเกิด-ดับ อย่างไร 0 1252 PLAY MP3
069.พุทธวจน faq โสดาบัน จำเป็นแค่ไหน 0 1290 PLAY MP3
070.พุทธวจน faq ลำดับขั้นของอริยบุคคลในการหลุดพ้น 0 1262 PLAY MP3
071.พุทธวจน faq พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน 0 1166 PLAY MP3
072.พุทธวจน faq พระโสดาบัน ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 0 1342 PLAY MP3
073.พุทธวจน faq ต้องการเป็นโสดาบัน ต้องปฏิบัติอย่างไร 0 1296 PLAY MP3
074.พุทธวจน faq ดื่มสุรา เป็นโสดาบันได้หรือไม่ 0 1268 PLAY MP3
075.พุทธวจน faq จิตของพระอรหันต์ 0 1270 PLAY MP3
076.พุทธวจน faq คุณสมบัติของพระโสดาบัน 0 1331 PLAY MP3
077.พุทธวจน faq การรักษาแค่ศีล ๕ เพียงพอหรือไม่ต่อการเป็นอริยบุคคลระดับสกทาคามีขึ้นไป 0 1162 PLAY MP3
078.ปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ สัทธาวิมุติ 0 1239 PLAY MP3
079.ทำสมาธิเห็นจิตเกิดดับ แต่ศีลห้ายังไม่บริสุทธิ์จะถือว่าเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ 0 1283 PLAY MP3
080.การบรรลุธรรมต้องเป็นไปตามลำดับโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ หรือไม่อย่างไร 0 1312 PLAY MP3
081.ทำไมจะต้องแสวงหานิพพาน_ ทำไมต้องฟังแต่คำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 0 1344 PLAY MP3
082.ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ 0 1305 PLAY MP3
0 705 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง