พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน เพื่อความสามัคคี


กำลังฟัง :11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 สังฆราชี สังฆเภท ตามพุทธบัญญัติ 0 693 PLAY MP3
02 เหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและสังฆสามัคคี 0 534 PLAY MP3
03 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป 0 439 PLAY MP3
04 ตถาคตภาษิตา สอดรับไม่ขัดแย้งกัน 0 424 PLAY MP3
05 เหตุแห่งความแตกแยก เนื่องด้วยความอิจฉาและตระหนี่ 0 441 PLAY MP3
06 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 มิ.ย. 2554 0 400 PLAY MP3
07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่ 0 396 PLAY MP3
08 วิธีสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน 0 434 PLAY MP3
09 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ก.พ. 2557 0 396 PLAY MP3
10 สังฆสามัคคี ตามพุทธบัญญัติ 0 363 PLAY MP3
11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557 0 356 PLAY MP3
12 พุทธวจนบรรยาย ความรักความสามัคคีภายในองค์กร 0 367 PLAY MP3
13 พุทธวจน ปฐมธรรม เรื่อง เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 0 371 PLAY MP3
14 พุทธวจนบรรยาย คิดดีคลินิก 26 ต.ค. 2557 0 434 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง