พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ


กำลังฟัง :05-เปรตวิสัย


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-ภพ 0 3493 PLAY MP3
02-สัตว์ 0 1521 PLAY MP3
03-นรก 0 1335 PLAY MP3
04-สัตว์เดรัจฉาน 0 871 PLAY MP3
05-เปรตวิสัย 0 1073 PLAY MP3
06-มนุษย์ 0 1006 PLAY MP3
07-เทวดา 0 1067 PLAY MP3
08-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ 0 914 PLAY MP3
09-นิพพาน 0 907 PLAY MP3
10-ภาคผนวก 0 807 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง