พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย


กำลังฟัง :06-สติปัฏฐานสี่


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำมรรควิธีที่ง่าย 0 2115 PLAY MP3
01-การละนันทิ 0 2269 PLAY MP3
02-กายคตาสติ 0 1560 PLAY MP3
03-อานาปานสติ 0 1441 PLAY MP3
04-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ นิพพาน 0 1187 PLAY MP3
05-สักแต่ว่า 0 1055 PLAY MP3
06-สติปัฏฐานสี่ 0 980 PLAY MP3
07-การละอวิชชาโดยตรง 0 1002 PLAY MP3
08-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็ปไข้ และบุคคลทั่วไป 0 977 PLAY MP3
09-สัมมาสังกัปปะ 0 949 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง