พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำมรรควิธีที่ง่าย 0 2078 PLAY MP3
01-การละนันทิ 0 2229 PLAY MP3
02-กายคตาสติ 0 1517 PLAY MP3
03-อานาปานสติ 0 1400 PLAY MP3
04-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ นิพพาน 0 1148 PLAY MP3
05-สักแต่ว่า 0 1015 PLAY MP3
06-สติปัฏฐานสี่ 0 935 PLAY MP3
07-การละอวิชชาโดยตรง 0 964 PLAY MP3
08-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็ปไข้ และบุคคลทั่วไป 0 938 PLAY MP3
09-สัมมาสังกัปปะ 0 908 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง