พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :9 - คำชี้ชวนวิงวอน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
1 - บทนำสาธยายธรรม 0 1883 PLAY MP3
2 - บทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 1699 PLAY MP3
3 - ปฎิจจสมุปบาท 0 1466 PLAY MP3
4 - บทสวดอริมรรค ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อม 0 1299 PLAY MP3
5 - อานาปานสติ 0 1004 PLAY MP3
6 - บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ ที่สุดแห่งทุกข์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ก่อนนอน 0 1104 PLAY MP3
7 - ธรรมวินัยคือศาสดา พึ่งตนพึ่งธรรม ปัจฉิมวาจา 0 745 PLAY MP3
8 - การเจริญเมตตา 0 835 PLAY MP3
9 - คำชี้ชวนวิงวอน 0 754 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง