พุทธวจน: เสียง

Easy Paths for attaining Nibbana Read by Jerry Watson(UK)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
A Trifling Amount of Existence Is Not Praiseworthy 0 1370 PLAY MP3
One who Is Engaged Is Unliberated - One who Is Disengaged Is Liberated 0 661 PLAY MP3
One Dwelling with a Partner and a Lone Dweller 0 478 PLAY MP3
This Holy Life is Lived for the Abandoning of Becoming 0 392 PLAY MP3
With the Destruction of Delight and Lust Comes Destruction of Suffering 0 380 PLAY MP3
With the Cessation of Delight Comes the Complete Destruction of Suffering 0 364 PLAY MP3
Mindfulness Directed to the Body A Strong Post or Pillar 0 391 PLAY MP3
The Simile of the Tortoise 0 337 PLAY MP3
The Simile of the Bowl of Oil 0 346 PLAY MP3
Two Fruits of Mindfulness of Breathing 0 377 PLAY MP3
Cultivating Mindfulness of Breathing Fulfils Four Establishments of Mindfulness Seven Factors of Enlightenment True 0 334 PLAY MP3
The Suitable Way for Attaining Nibbana (1st Sutta) 0 328 PLAY MP3
The Suitable Way for Attaining Nibbana (2nd Sutta) 0 352 PLAY MP3
The Suitable Way for Attaining Nibbana (3rd Sutta) 0 330 PLAY MP3
The Suitable Way for Attaining Nibbana (4th Sutta) 0 343 PLAY MP3
Dispelling the Contact (Phassa) 0 317 PLAY MP3
Direct Development of the Noble Eightfold Path 0 330 PLAY MP3
No Coming or Going No Passing Away or Arising 0 310 PLAY MP3
Only the Seen 0 325 PLAY MP3
Merely the Seen 0 307 PLAY MP3
Awaiting His Time Mindful and Clearly Comprehending 0 336 PLAY MP3
Nothing Worth Adhering to 0 313 PLAY MP3
Knowing and Seeing as Impermanent 0 317 PLAY MP3
Direct Knowledge for a Sick One 0 334 PLAY MP3
Developing and Cultivating Five Things (1st Sutta) 0 316 PLAY MP3
Developing and Cultivating Five Things (2nd Sutta) 0 315 PLAY MP3
Developing and Cultivating Five Things (3rd Sutta) 0 314 PLAY MP3
Developing and Cultivating Five Things (4th Sutta) 0 313 PLAY MP3
One who Is Constantly Ardent 0 319 PLAY MP3
One who Is Constantly Lazy 0 314 PLAY MP3
Four Modes of Practice for Destruction of Taints 0 317 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง