พุทธวจน: เสียง

ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา


กำลังฟัง :ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน 1881 5612 PLAY MP3
อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน 1300 2581 PLAY MP3
...แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ 1225 2094 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง