พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล


กำลังฟัง :12 - ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - คุณสมบัติเสขะบุคคล 4656 5305 PLAY MP3
02 - เรื่องที่ต้องรู้เร่งด่วนในชีวิต 4011 3460 PLAY MP3
03 - อุปาทานขันธ์ ๕ 2594 2841 PLAY MP3
04 - ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด 1894 2081 PLAY MP3
05 - อนัตตา 1900 2096 PLAY MP3
06 - สติปัฏฐาน ๔ 1067 2255 PLAY MP3
07 - ที่ที่ควรเที่ยวไปของจิต 1042 1730 PLAY MP3
08 - ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้ 886 1680 PLAY MP3
09 - ปฏิปุจฉาวินีตาปริสา โน อุกกาจิตวินีตา 846 1483 PLAY MP3
10 - พุทธวจนสนทนา 868 1544 PLAY MP3
11 - สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ค. 2555 808 1393 PLAY MP3
12 - ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555 835 1449 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง