พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 50


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6401 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3295 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2667 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2392 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2572 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1993 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2366 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2156 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2101 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1978 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2496 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1853 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1909 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1913 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1822 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1995 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1584 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1595 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1576 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1608 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1587 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1756 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1572 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1471 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1439 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1573 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1469 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1484 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1552 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1537 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1508 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1586 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2734 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1586 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1516 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1522 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1551 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1539 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1671 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1584 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1633 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1578 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1476 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1484 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1617 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1693 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1517 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1508 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1613 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1643 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1595 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1517 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1545 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1556 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1454 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1532 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1492 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1523 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1524 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1546 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1461 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1480 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1447 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1869 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง