พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 50


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6305 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3198 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2575 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2298 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2475 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1892 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2265 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2051 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2001 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1875 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2394 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1757 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1809 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1815 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1737 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1911 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1488 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1487 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1472 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1518 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1495 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1652 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1475 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1370 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1478 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1378 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1377 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1466 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1448 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1408 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1503 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2642 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1492 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1423 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1413 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1455 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1448 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1589 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1477 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1556 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1470 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1376 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1526 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1604 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1432 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1418 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1517 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1435 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1498 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1419 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1444 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1478 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1400 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1460 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1401 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1434 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1473 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1477 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1396 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1418 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1400 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1772 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง