พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 34


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 4975 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2661 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 1839 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1712 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 1793 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1416 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1687 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1406 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1404 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1312 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 1677 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1185 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1309 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1175 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1202 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1302 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 922 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 932 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 899 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 971 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 998 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1063 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 962 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 909 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 913 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 952 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 909 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 842 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 940 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 924 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 934 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 979 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 1289 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 889 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 877 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 911 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 924 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 907 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 946 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 934 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1007 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 924 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 920 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 872 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 990 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 997 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 922 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 880 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 965 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 944 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 960 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 970 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 934 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 913 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 928 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 979 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 930 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 916 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 953 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1014 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 911 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 934 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1005 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1222 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง