พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 34


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6233 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3137 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2509 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2235 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2407 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1841 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2187 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1992 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1929 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1805 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2322 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1698 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1745 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1743 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1681 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1843 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1416 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1413 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1391 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1452 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1437 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1586 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1325 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1317 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1411 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1316 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1305 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1392 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1379 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1346 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1442 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2580 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1433 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1362 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1338 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1380 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1538 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1404 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1503 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1383 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1307 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1330 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1466 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1542 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1373 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1358 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1452 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1368 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1431 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1358 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1364 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1422 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1360 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1408 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1339 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1374 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1442 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1454 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1357 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1379 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1373 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1711 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง