พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 34


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 4986 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2682 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 1857 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1724 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 1815 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1427 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1698 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1418 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1320 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 1687 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1196 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1323 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1188 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1213 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1313 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 933 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 943 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 908 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 981 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1008 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1075 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 969 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 919 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 925 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 963 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 919 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 856 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 952 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 942 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 944 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 993 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 1302 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 901 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 889 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 919 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 935 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 921 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 959 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 943 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1016 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 933 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 933 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 883 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 998 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1010 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 939 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 902 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 978 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 955 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 972 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 980 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 945 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 925 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 938 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 999 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 939 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 930 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 964 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1024 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 923 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 948 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1015 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1235 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง