พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 30


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 5000 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2698 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 1878 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1741 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 1831 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1440 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1712 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1434 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1430 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1333 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 1702 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1209 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1343 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1206 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1226 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1332 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 951 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 958 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 921 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 996 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1022 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1093 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 982 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 931 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 940 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 980 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 938 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 874 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 969 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 965 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 960 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1006 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 1315 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 919 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 907 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 943 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 953 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 935 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 976 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 960 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1028 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 947 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 949 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 901 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1014 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1027 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 954 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 915 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 992 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 969 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 988 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 993 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 959 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 946 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 953 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1018 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 955 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 948 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 979 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1038 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 942 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 964 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1030 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1250 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง