พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 29


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6263 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3163 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2540 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2261 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2436 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1863 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2219 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2016 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1957 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1837 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2353 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1724 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1775 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1775 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1707 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1874 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1452 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1444 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1423 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1479 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1459 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1611 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1439 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1349 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1339 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1438 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1341 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1333 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1424 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1412 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1372 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1472 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2607 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1454 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1387 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1367 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1421 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1410 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1559 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1431 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1525 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1337 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1352 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1494 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1570 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1398 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1382 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1479 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1396 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1459 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1403 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1453 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1379 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1433 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1365 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1401 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1461 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1464 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1376 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1398 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1388 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1740 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง