พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 28


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 5016 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2713 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 1898 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1756 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 1847 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1455 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1729 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1450 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1450 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1349 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 1716 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1226 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1364 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1224 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1243 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1354 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 972 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 975 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 938 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1013 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1040 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1114 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1000 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 947 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 957 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 998 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 960 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 890 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 992 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 982 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 977 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1024 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 1331 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 939 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 928 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 964 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 972 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 951 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 991 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 978 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1046 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 961 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 968 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 920 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1032 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1045 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 968 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 929 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1010 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 988 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1011 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1008 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 976 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 964 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 971 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1039 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 973 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 964 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 994 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1054 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 961 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 983 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1046 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1266 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง