พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 17


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6445 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3343 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2707 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2442 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2619 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 2037 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2413 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2207 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2147 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 2020 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2539 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1903 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1953 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1958 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1867 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 2038 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1624 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1634 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1621 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1656 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1626 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1796 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1610 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1516 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1481 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1619 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1512 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1534 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1594 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1583 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1562 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1632 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2778 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1629 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1556 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1561 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1599 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1585 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1717 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1636 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1674 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1620 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1521 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1536 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1662 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1734 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1561 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1547 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1658 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1689 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1640 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1564 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1587 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1587 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1481 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1566 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1542 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1564 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1545 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1584 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1495 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1517 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1467 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1915 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง