พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 17


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6322 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3213 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2593 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2314 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2492 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1910 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2284 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2068 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2020 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1894 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2412 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1773 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1825 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1834 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1753 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1926 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1505 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1508 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1492 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1535 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1513 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1669 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1489 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1402 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1383 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1497 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1393 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1395 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1480 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1466 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1423 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1519 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2659 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1508 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1441 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1434 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1474 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1468 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1603 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1497 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1572 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1490 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1393 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1403 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1545 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1620 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1448 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1435 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1536 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1559 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1516 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1436 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1463 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1493 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1414 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1474 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1419 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1450 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1485 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1491 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1407 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1430 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1409 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1789 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง