พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 6


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6367 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3266 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2638 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2362 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2546 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1965 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2337 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2127 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2074 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1948 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2468 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1823 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1881 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1885 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1797 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1971 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1554 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1566 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1551 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1577 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1557 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1728 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1539 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1444 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1416 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1545 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1438 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1457 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1527 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1511 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1477 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1560 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2703 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1561 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1490 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1493 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1522 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1513 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1645 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1552 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1607 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1551 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1449 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1456 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1590 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1663 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1494 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1477 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1588 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1614 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1567 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1487 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1514 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1536 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1438 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1515 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1461 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1495 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1512 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1527 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1437 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1461 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1431 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1837 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง