พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 3


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6490 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3391 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2750 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2498 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2669 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 2082 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2457 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2257 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2194 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 2062 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2582 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1948 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 2002 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 2007 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1909 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 2078 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1667 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1674 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1666 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1706 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1670 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1847 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1658 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1561 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1522 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1663 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1556 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1583 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1637 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1632 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1614 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1680 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2825 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1683 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1602 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1608 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1652 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1630 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1758 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1683 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1719 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1669 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1568 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1586 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1702 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1782 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1605 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1599 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1706 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1738 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1685 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1613 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1629 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1630 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1518 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1604 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1594 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1604 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1582 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1630 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1532 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1560 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1498 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1958 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง