พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน ฉบับ ๑ ตามรอยธรรม


กำลังฟัง :ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ตามรอยธรรม 2032 3635 PLAY MP3
ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง 1368 2078 PLAY MP3
อริยสัจสี่โดยสังเขป 1273 2000 PLAY MP3
การสนทนากับพระอานนท์ เรื่องกัลยาณมิตร 1180 1636 PLAY MP3
โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ 1094 1510 PLAY MP3
คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก 1089 1538 PLAY MP3
ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 1109 1725 PLAY MP3
มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 1107 1386 PLAY MP3
ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวก ชั่วระยะจำเป็น 997 1226 PLAY MP3
ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 1005 1203 PLAY MP3
วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 1054 1154 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 1310 1437 PLAY MP3
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ 1009 1120 PLAY MP3
ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 924 1341 PLAY MP3
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา 1138 1613 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง