พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๑ คำสอนจากพระโอษฐ์


กำลังฟัง :คำสอนจากพระโอษฐ์ 02


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
คำสอนจากพระโอษฐ์ 01 2132 7733 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 02 1421 3208 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 03 1367 2146 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 04 1279 2133 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 05 1307 1970 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 06 1182 1619 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 07 1209 1619 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 08 1329 1792 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง