พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๑ คำสอนจากพระโอษฐ์


กำลังฟัง :คำสอนจากพระโอษฐ์ 02


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
คำสอนจากพระโอษฐ์ 01 2132 7755 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 02 1421 3226 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 03 1367 2163 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 04 1279 2153 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 05 1307 1987 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 06 1182 1635 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 07 1209 1641 PLAY MP3
คำสอนจากพระโอษฐ์ 08 1329 1807 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง