พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 22

 2. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  08 วิธีสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  09 มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  04 ตถาคตภาษิตา สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  47 - ชมรมธรรมปรีดา 2011-03-14

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  05 อาทีนพของรูป

 9. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  19 ความดับแห่งขันธ์ห้า

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย 7 in 1 ปี๕๓
  02ทูไนท์โชว์2

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้