พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  12 - ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622

 3. Easy Paths for attaining Nibbana Read by Jerry Watson(UK)
  The Suitable Way for Attaining Nibbana (2nd Sutta)

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  05-สักแต่ว่า

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  47 - ชมรมธรรมปรีดา 2011-03-14

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  01-การละนันทิ

 9. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 34

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  7 - ธรรมวินัยคือศาสดา พึ่งตนพึ่งธรรม ปัจฉิมวาจา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้