พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  110_Anacame20170205_1 ความต่างผุ้ได้สดับและไม่ได้สดับ สังโยชน์ ฯลฯ

 2. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-ความหมายแห่งอินทรีย์

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13

 4. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  18_10-วิญญาณ แก่นแท้การฝึกสมาธิ และตอบคำถามผู้ปฏิบัติ600424_002

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 1)

 6. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ผลแห่งความเป็นโสดาบัน

 7. กรรม
  19 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง

 8. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  18 อานิสงฆ์ของการหลีกเร้น

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  408_Anacame20170226_1 มรรควิธีละความเพลิน (อุปาทาน) สังโยชน์,คุณสมบัติอนาคามี

 10. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้