พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ทุกข์ที่เกิดจากหนี้

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  สังฆทานดีกว่า

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่

 7. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  36 - บริษัท จงศิริไกร 2012-09-05

 9. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  59 - สำนักพิธีการและเลขานุการทำเนียบรัฐบาล 2011-05-20

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้