พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ผู้ให้โภชนะ

 2. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  12 พุทธวจนบรรยาย ความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 3. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 4. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่

 5. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  08 วิธีสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  05 เหตุแห่งความแตกแยก เนื่องด้วยความอิจฉาและตระหนี่

 7. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  09 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ก.พ. 2557

 8. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  06 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 มิ.ย. 2554

 9. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  01 สังฆราชี สังฆเภท ตามพุทธบัญญัติ

 10. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  10 สังฆสามัคคี ตามพุทธบัญญัติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้