พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  29 - อานิสงส์ของการรักษาศีล.mp3

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  49 - บ้านลานเสียงธรรม 2012-03-17

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  63 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2011-07-19

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  18 หมดอาหารก็นิพพาน

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า

 8. นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒
  Track 15

 9. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่


 10. ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้